Referat af Generalforsamling i NOR d. 8/5-21

Hele bestyrelsen er tilstede.

Velkomst v/ Marianne L.

1. Valg af dirigent – bestyrelsen forslår Jørgen D., som vælges. Jørgen konkludere at generalforsamlingen 2020 er lovligt indkaldt.

2. Valg sf stemmetæller – dette undlades og tages i brug hvis nødvendigt.

3. Formandens beretning – (se bilag 1).

4. Fremlæggelse af årsregnskab samt godkendelse – Jette gennem går og regnskabet, som godkendes.

5. Fastsættelse af Kontingent – uforandret.

6. Indkommende forslag – ingen indkommende forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Jørgen modtager genvalg. Camilla modtager genvalg og Marianne Laursen modtager genvalg, og alle 3 vælges. Derudover stiller Kristina Winter op, og vælges for en 1 årige periode.

8. Valg af suppleanter – 1. Nicoline Mikkelsen og 2. suppleant Mette Bæhr Christensen

9. Valg af revisor og suppleant. Majbrit Juel og Kim Laursen.

10. evt.

11. Rangliste – Camilla fremlægger alle de flotte resultater som NOR rytterne har vist i 2020. De placeret ryttere får udleveret pokaler. (se bilag 2)

12. Nikoline ønsker en plan for harvning af banerne, vi taler om de udfordringer vi i NOR står med vedr. dette, men at vi arbejder med det.

13. Generalforsamlingen 2020 afsluttes med socialt sammen vær.

Referent: Marianne Laursen

 

Bilag 1

Generalforsamling 2021.

Formandens beretning 2020 har på mange måder været et udfordrende og samtidig spændende år, der tvang os til at tænke kreativt.

Årets gang

Feb. D- stævne i spring og dressur Juni. Coronaridt med ca. 80 til start Okt. Kæphest og action parkour Nov. D. Stævne m. klubmesterskab (tak til alle de sponsorer som havde sponsoreret til selve stævnet og vores tombola) Dressur hest:

1. Sophia Pedersen - Vanine

2. Mie Rasmussen - Dunhammer Rohr

3. Camilla Dyberg - Søholts Lamia Dec.

Æbleskive spring Aflyst.

Der udover er vi super glade for at NOR flaget flittigt er repræsenteret på samtlige stævne pladser, af vores fantastiske medlemmer. Damgård har i 2020 fået nye lejere Anita og Franck Falsager, dem ser vi frem til at få et fortsat godt samarbejde med. Deres mange gode initiativer har gjort at der igen er liv på gården med heste, det har også givet flere medlemmer. Flere medlemmer giver en stærkere klub, og når vi som bestyrelse repræsentanter skal søge fonde står vi stærkere, og kan lave flere ting.

Faciliteter:

Vi har i bestyrelsen igennem det sidste år arbejde på at forbedre ridebunden i det lille ridehus, da den har vist sig ikke at være optimal for alle.

Dette er en økonomisk tung post for en lille klub som NOR, men vi arbejder på en løsning som er acceptabel for alle. Udendørsbanen er peppet op og indbyder nu til både spring og alm. Ridning. Vi opfordrer til at vi alle hjælpes med at holde banen pæn og indbydende.

Klubbens spring materiale har fået nyt liv.. Det er gjort mere brugervenligt og håndterbar. En Speciel tak til Maler Jonny Lund Hansen, Dickows Tømmer og snedker og XL byg Nakskov for materialerne hertil. Og her en helt unik tak til alle de Sponsorer der trods Corona og nedlukning har valgt fortsat at støtte NOR.

Western folket lejer sig stadig ind hos NOR og det er dejligt at se Aktivitet og hygge.

Vi har desværre oplevet manglende betaling ved brug af NORs faciliteter, dette har endt ud i at vi har været nødsaget til at opsætte overvågning.

Formandens beretning skal igen i år slutte med at opfordre medlemmer til at komme med ideer til aktiviteter i NOR.

Uden jer er vi ikke et NOR.

Tak for 2020

 

Bilag 2

🤩 RANGLISTE 2020 🤩

🐴 Dressur Hest 🐴

1 - Camilla Dyberg/ Søholts Lamia • 41 point

2 - Camilla Korning/Diego • 21 point

3 - Mie Rasmussen/Dunhammer Rohr • 8 point

4 - Kristina Winther/Morlokx • 8 point

5 - Sophia Pedersen/Devine • 5 point

6 - Vibeke Jensen/Devine • 3 point

7 - Marianne Laursen/Fønix Noma • 2 point

🐴 Spring Hest 🐴

1 - Sophia Pedersen/Vanine H • 20 point

2 - Camilla Korning/Diego • 12 point

3 - Mette Bæhr Christensen/Søholts Lamia • 10 point

4 - Majbritt Juhl/Roløkke Tuscan • 3 point

5 - Majbritt Juhl/Roløkke Filur • 1 point

🐴 Dressur Pony 🐴

1 - Liva Sejer Laursen/Pippi • 15 point

2 - Tilde Dyberg Dickow/Team Bab's Ejea • 3 point

🐴 Spring Pony 🐴

1 - Tilde Dyberg Dickow/Team Bab's Ejea • 24 point

2 - Liva Sejer Laursen/Pippi • 11 point

3 - Sophia Pedersen/Speedy Enduro • 10 point

4 - Wilma Bjørk Hansen/Cirkeline • 2 point

5 - Liva Sejer Laursen/Fønix Noma • 1 point

Referat af generalforsamlingen d 5/2-19

1. Valg af dirigent -Jørgen Didriksen er valgt, og det konkluderes af generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning (se bilag 1)

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab ved Jette – Regnskab godkendt

4. Kontingent – bestyrelsen fremlægger at senior kontingent forbliver på nuværende, men at junior kontingent nedsættes til fx 250 kr. Her er ingen indvindinger fra de fremødte, der giver udtryk for, at det må være op til bestyrelsen.

5. Valg af bestyrelse. - Jørgen genvælges - Svend Erik genvælges -Marianne genvælges - og som nyt medlem af NOR vælges Mette Bæhr Christensen

6. Valg af suppleanter - 1. sup. Maibritt Juel - 2. sup. Louise Sølvskov

7. Valg af revisor - Maibritt Juel - Kim Laursen

8. Rangliste vindere: (se bilag 2) Camilla uddeler til de fremmødte

8. evt. - forslag: at vores små stævner ikke kræver medlemskab. - Ønske om at det lille ridehus bliver rengjort.

Generalforsamling 4/2-2020

INDKALDELSE TIL NORS GENERALFORSAMLING

Der indbydes til NORs ordinær generalforsamling Tirsdag d. 4/2-2020 kl. 19.00 i Cafe NOR - hvor der vi være uddeling af ranglistepokaler.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

5. Fastlæggelse af kontingent.

6. Indkomne forslag. Forslag der ønskes drøftet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af suppleanter

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

10. Eventuelt

Klubben vil være vært med lidt at tykke på 🙂

Mvh Nors bestyrelse

Generalforsamling 5/2-19

INDKALDELSE TIL NORS GENERALFORSAMLING

Der indbydes til NORs ordinær generalforsamling Tirsdag d. 5/2-2019 kl. 19.00 i Cafe NOR - hvor der vi være uddeling af ranglistepokaler.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling. 4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

5. Fastlæggelse af kontingent.

6. Indkomne forslag. Forslag der ønskes drøftet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Marianne Jensen - ønsker genvalg

Svend-Erik Jønck - ønsker genvalg

Jørgen Didriksen - ønsker genvalg

Vibeke Jensen - ønsker ikke genvalg

8. Valg af suppleanter

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

10. Eventuelt Klubben vil være vært med lidt at tykke på :-)

Mvh Nors bestyrelse

Referat af generalforsamling d 7/2 - 18

1. Valg af dirigent: Jørgen Didriksen

2. Valg af stemmetæller

3. Aflæggelse af beretning om foreningens virke.

Året startede med at vi måtte aflyse 2 stævner p.g.a. dårlig ridehusbund. Først i maj blev ny kontrakt med ny ejer af Damgård underskrevet og efter forhandlinger aftalt at ny bund skulle laves.

I august lykkedes det at anlægge ny bund. Denne blev færdig lørdag sidst på dagen og søndag morgen var vi klar til stævne. Vi fik mange rosende ord selv om vi ikke havde nået at gennem vande bunden.

I september var der åben ridehus med medlemsmøde. Der er lavet hovedrengøring i ridehuset. Alt er blæst af for støv. Der er ryddet op i springmaterialet og vi opfordre alle til at stillet dette på plads efter anvisningen som hænger i ridehuset.

Først i oktober havde vi en træningsaften i dressur med mange tilfredse ryttere. Der havde vi i cafeen lavet en varm ret, som rytterne var rigtig glade for.

I november var der stævne med klubmesterskab.

Pony dressur: Josephine Christensen 

Hest dressur: Mie Wahl

Pony spring: Sophia Pedersen

Hest spring: Sophia Pedersen

December havde vi julespring, som var rigtig hyggeligt. Vi opfodrer stadig til at man gir en hjælpende hånd ved stævne.

4. Regnskab til godkendelse: Godkendt

5. Fastlæggelse af kontingent. 350kr junior, 475kr voksen

6. Indkomne forslag. Ingen

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Rie Rasmussen, Vibeke Jensen

8. Valg af 2 suppleanter : Majbritt Juhl, Tina Petersen

9. Valg af revisor og revisorsuppleant: Kim Laursen, Majbritt Juhl

10.Eventuelt. Angående lukning af ridehus p.g.a. kværke udbrud, var der flere der virkelig var frustreret over dette. Bestyrelsen holder jeg underrettet fra dyrlægerne om hvor langt tid dette skal fortsætte.

Ridehus skema med tider skal laves og lægges på hjemmesiden.

Løsspring i ridehus?

Uddeling af rangliste pokaler

Pony dressur: Josephine Christensen 

Hest dressur: Camilla Dyberg og Mie Wael deler, ½ år til hver

Pony spring: Sophia Pedersen

Hest spring: Majbritt Juhl