Generalforsamling 4/2-2020

INDKALDELSE TIL NORS GENERALFORSAMLING

Der indbydes til NORs ordinær generalforsamling Tirsdag d. 4/2-2020 kl. 19.00 i Cafe NOR - hvor der vi være uddeling af ranglistepokaler.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

5. Fastlæggelse af kontingent.

6. Indkomne forslag. Forslag der ønskes drøftet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af suppleanter

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

10. Eventuelt

Klubben vil være vært med lidt at tykke på 🙂

Mvh Nors bestyrelse

Referat af generalforsamlingen d 5/2-19

1. Valg af dirigent -Jørgen Didriksen er valgt, og det konkluderes af generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning (se bilag 1)

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab ved Jette – Regnskab godkendt

4. Kontingent – bestyrelsen fremlægger at senior kontingent forbliver på nuværende, men at junior kontingent nedsættes til fx 250 kr. Her er ingen indvindinger fra de fremødte, der giver udtryk for, at det må være op til bestyrelsen.

5. Valg af bestyrelse. - Jørgen genvælges - Svend Erik genvælges -Marianne genvælges - og som nyt medlem af NOR vælges Mette Bæhr Christensen

6. Valg af suppleanter - 1. sup. Maibritt Juel - 2. sup. Louise Sølvskov

7. Valg af revisor - Maibritt Juel - Kim Laursen

8. Rangliste vindere: (se bilag 2) Camilla uddeler til de fremmødte

8. evt. - forslag: at vores små stævner ikke kræver medlemskab. - Ønske om at det lille ridehus bliver rengjort.

Generalforsamling 5/2-19

INDKALDELSE TIL NORS GENERALFORSAMLING

Der indbydes til NORs ordinær generalforsamling Tirsdag d. 5/2-2019 kl. 19.00 i Cafe NOR - hvor der vi være uddeling af ranglistepokaler.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling. 4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

5. Fastlæggelse af kontingent.

6. Indkomne forslag. Forslag der ønskes drøftet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Marianne Jensen - ønsker genvalg

Svend-Erik Jønck - ønsker genvalg

Jørgen Didriksen - ønsker genvalg

Vibeke Jensen - ønsker ikke genvalg

8. Valg af suppleanter

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

10. Eventuelt Klubben vil være vært med lidt at tykke på :-)

Mvh Nors bestyrelse

Referat af generalforsamling d 7/2 - 18

1. Valg af dirigent: Jørgen Didriksen

2. Valg af stemmetæller

3. Aflæggelse af beretning om foreningens virke.

Året startede med at vi måtte aflyse 2 stævner p.g.a. dårlig ridehusbund. Først i maj blev ny kontrakt med ny ejer af Damgård underskrevet og efter forhandlinger aftalt at ny bund skulle laves.

I august lykkedes det at anlægge ny bund. Denne blev færdig lørdag sidst på dagen og søndag morgen var vi klar til stævne. Vi fik mange rosende ord selv om vi ikke havde nået at gennem vande bunden.

I september var der åben ridehus med medlemsmøde. Der er lavet hovedrengøring i ridehuset. Alt er blæst af for støv. Der er ryddet op i springmaterialet og vi opfordre alle til at stillet dette på plads efter anvisningen som hænger i ridehuset.

Først i oktober havde vi en træningsaften i dressur med mange tilfredse ryttere. Der havde vi i cafeen lavet en varm ret, som rytterne var rigtig glade for.

I november var der stævne med klubmesterskab.

Pony dressur: Josephine Christensen 

Hest dressur: Mie Wahl

Pony spring: Sophia Pedersen

Hest spring: Sophia Pedersen

December havde vi julespring, som var rigtig hyggeligt. Vi opfodrer stadig til at man gir en hjælpende hånd ved stævne.

4. Regnskab til godkendelse: Godkendt

5. Fastlæggelse af kontingent. 350kr junior, 475kr voksen

6. Indkomne forslag. Ingen

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Rie Rasmussen, Vibeke Jensen

8. Valg af 2 suppleanter : Majbritt Juhl, Tina Petersen

9. Valg af revisor og revisorsuppleant: Kim Laursen, Majbritt Juhl

10.Eventuelt. Angående lukning af ridehus p.g.a. kværke udbrud, var der flere der virkelig var frustreret over dette. Bestyrelsen holder jeg underrettet fra dyrlægerne om hvor langt tid dette skal fortsætte.

Ridehus skema med tider skal laves og lægges på hjemmesiden.

Løsspring i ridehus?

Uddeling af rangliste pokaler

Pony dressur: Josephine Christensen 

Hest dressur: Camilla Dyberg og Mie Wael deler, ½ år til hver

Pony spring: Sophia Pedersen

Hest spring: Majbritt Juhl